Share →

11 października 2011 r.

Na zaproszenie Muzeum Regionalnego i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej w Sali Starego Kina Muzeum Regionalnego w Dębicy miał miejsce wykład prof. dr hab. Leszka Starkla pod tytułem „”Oblicza powodzi””.

Profesor Leszek Starkel, członek i pracownik Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności to wybitny współczesny geograf, jedyny Polak, obok Pawła Edmunda Strzeleckiego, który został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Gold Founders Medal, brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (określanego jako geograficzna Nagroda Nobla). Profesor, jako rodzinnie silnie związany z Dębicą jest również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Wykład był skierowany zarówno do dębickich samorządowców, którzy licznie na nim się stawili, jak i do licealnej młodzieży, którą reprezentowała klasa o profilu geograficznym w ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy. W bardzo przystępny sposób zostały scharakteryzowane przyczyny i skutki powodzi, które w ostatnim dwudziestoleciu nawiedzały tereny Małopolski i Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leżących w zlewiskach Wisłoki i Wisłoka i ich odniesieniem do minionych czasów – od prehistorii do początków XX wieku. Wykład był pouczającą lekcją, dzięki której w przyszłości, pod warunkiem wyciągnięcia z niej logicznych wniosków, będzie można złagodzić skutki kataklizmów pogodowych nawiedzających nasze tereny.