Nowość ! Album "Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian"

Pierwszym tegorocznym wydawnictwem Muzeum Regionalnego w Dębicy jest książko - album "Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian" autorstwa Jacka Dymitrowskiego. W tej pozycji autor ukazuje początki historii Dębicy oraz dzieje wybranych 14 miejsc w mieście ze szczególnym uwzględnieniem minionego stulecia. Całość narracji splata się z ilustracjami, którymi są historyczne pocztówki z początków XX wieku oraz dokładnie te same miejsca sfotografowane w 2018 roku. Pocztówki pochodzą z prywatnego zbioru państwa Joanny i Jacka Dymitrowskich. Autorem współczesnych fotografii jest pan Dariusz Tyrpin. Książka formatu A4 wydana jest w dwóch językach: polskim i angielskim. Będzie dostępna w sprzedaży w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 4 od dnia 29 stycznia br. Wysoka jakość. Niski nakład. Cena 60 PLN.

Dębica dawniej, Dębica dzisiaj- wiek przemian