Share →

Muzeum Regionalne w Dębicy przy wsparciu Gminy Dębica wydało zeszyt nr 4 z serii „Dębickie Źródła Historyczne”.

Jest to praca redemptorysty Władysława Szołdrskiego pod tytułem „Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie”, która pierwotnie została wydana w 1920 roku z okazji koronacji cudownego obrazu. Książka ta, która do czasów obecnych zachowała się zaledwie w kilku egzemplarzach zawiera historię zarówno zawadzkiego kościoła, jak i samej Zawady i jej właścicieli. Dla każdego miłośnika historii naszego regionu jest to dzieło wprost bezcenne. Pozycja jest do nabycia w Muzeum Regionalnym w Dębicy w cenie 10 PLN. Serdecznie zapraszamy.