Nowe wydawnictwo muzeum

Nakładem Muzeum Regionalnego w Dębicy ukazały się "Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy"  -  części III i IV. Zostały wydane w serii Dębickie Źródła Historyczne jako zeszyt 7.

okladka

Składa się na nie 12 tekstów obejmujących okres lat 1504 - 1775.  Tłumaczenia z języka łacińskiego dokonała pani dr Marzena Baum - Gruszowska, część staropolską opracował Jacek Dymitrowski.   Skróty są autorstwa pani mgr Lidii Górskiej, zaś skład i opracowanie graficzne pana mgr Tomasza Czapli. Wydawnictwo to jest kontynuacją zeszytu 6, który zawierał części I i II.   Pozostałe części, czyli V, VI i VII ukażą się jeszcze w tym roku.

Wydawnictwo w cenie 15 złotych jest do nabycia w Muzeum Regionalnym w Dębicy.