Share →

Fragment legendarnego kolejowego „mostu żelaznego” na Wisłoce spoczął w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Wraz z nastaniem wiosny nastąpi jego konserwacja oraz udostępnienie stałej wystawy ukazującej narodziny i rozwój kolejnictwa w Dębicy, a także historię samego mostu. Dziękujemy za współpracę pracownikom PKP PLK SA oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Solidny kawałek historii Dębicy zbiera się w podróż do ostatniej przystani.


Po krótkiej podróży historyczny dźwigar dotarł do Muzeum Regionalnego