Mała architektura sakralna w Dębicy

01.10. - 30.11.2010

Nowa czasowa wystawa otworzona 1 października w Muzeum Regionalnym w Dębicy przybliża małą architekturę sakralną , która jest trwale obecna w krajobrazie naszego miasta od wielu lat, ale przechodząc codziennie obok niej powszednieje, tak że w natłoku codziennych spraw często nawet jej nie zauważamy.

1

Na prezentowanych fotografiach można zobaczyć kilkadziesiąt krzyży przydrożnych, kapliczek murowanych i słupowych czy też figur świętych (głównie maryjnych). Kapliczki i krzyże były wykonywane z różnych powodów. Czasem dla uczczenia jakiegoś ważnego wydarzenia, lecz najczęściej jako symbol rozstaju dróg lub końca danej miejscowości, albo jako wotum dziękczynne. Osobnym tematem są kaplice cmentarne, powstałe początkowo jako rodzinne mauzolea, z czasem, jak kaplica Raczyńskich, zaczęły służyć do nabożeństw żałobnych. Wystawa nie prezentuje wszystkich przykładów małej architektury sakralnej na terenie miasta, lecz tylko najciekawsze i najbardziej charakterystyczne. Fotografie na wystawę przygotowywała Anna Pasek. Wystawa została uzupełniona fotografiami wykonanymi przez Barbarę Ciurę i Jacka Dymitrowskiego. Opracowanie plastyczne jest dziełem Barbary Ciury i s. Wieńczysławy.

2