Share →

20 grudnia 2011 r.

Dnia 20 grudnia w sali „Starego kina” w Muzeum Regionalnym w Dębicy na zaproszenie muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej ponownie gościł pan Roman Frodyma, autor licznych książek dotyczących cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej na terenach byłej Galicji.

Tym razem Jego prelekcja dotyczyła dziejów polskich legionów, które u boku armii austro- węgierskiej walczyły z rosyjskimi wojskami, a jednocześnie toczyły bój o przyszłą, niepodległą Polskę.

 Prelekcja ta, zatytułowana „Legiony polskie w Karpatach” była pasjonującą lekcją zarówno historii, jak i patriotyzmu. Licznie zebrani członkowie TPZD i mieszkańcy Dębicy tak się zasłuchali z wartki nurt narracji jej Autora, że ani się spostrzegli, kiedy minęło ponad półtorej godziny, podczas której słuchacze zapoznali się z dziejami I i II Brygady Legionów oraz ich losami i bojowymi zmaganiami podczas I wojny światowej. Burza braw była najskromniejszym z możliwych podziękowań dla pana Romana Frodymy.