Księgarnia

Szare szeregi na terenie Dębicy Janusz Krężel

Szare Szeregi na terenie Dębicy

Dostępna
Autor: Janusz Krężel
Cena: 35.00PLN

Od wydawcy: (...) otwierając karty tej książki otrzymują Państwo owoc benedyktyńskiej pracy naukowej podjętej przez Autora, dla którego stałą się celem Jego życia. Rezultat badawczy jest nie tylko ciekawy, lecz także w niektórych momentach bolesny dla wszystkich, którzy czują się spadkobiercami szlachetnych tradycji naszych przodków. (...) książka ta ukazała się w 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i powołania Szarych Szeregów, jak również w 65. rocznicę akcji "Burza", która odcisnęła się niezatartym piętnem na Ziemi Dębickiej.

Władza a społeczeństwo Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956 Edyta Adamczyk- Pluta

Władza a społeczeństwo Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956

Dostępna
Autor: Edyta Adamczyk- Pluta
Cena: 50.00PLN

Autorką jest dębiczanka, pani dr Edyta Adamczyk-Pluta, która pracuje w rzeszowskim Oddziale IPN. Licząca 508 stron monografia wypełnia lukę w historii naszego miasta i regionu po II wojnie światowej.

(...) autorka podejmuje bardzo ważny i interesujący fragment historii regionalnej. Dodajmy od razu, że w dużej mierze spełnia pokładane w niej nadzieje. Jej ujęcie jest pod wieloma względami pionierskie, wskazujące przyszłym badaczom nowe obszary badań, jak np. postawy lokalnych społeczności wobec nowej, powojennej rzeczywistości(...)

                                                                                             ( z recenzji dra hab. Jana Pisulińskiego, prof. UR)

 

 

Ścieżki i drożyny Paszczyny Leopold Regner

Ścieżki i drożyny Paszczyny

Dostępna
Autor: Leopold Regner
Cena: 20.00PLN

Od wydawcy: (...) Autor tych wspomnień to postać nietuzinkowa. Kapłan, pedagog, logik i filozof w jednej osobie kreśli w tej książce historię rodzinnej wsi Paszczyna ukazując ją zarówno poprzez losy jej mieszkańców, jak i uwarunkowań geograficznych i historycznych. Leopold Regner nie stroni od osobistych wspomnień i spostrzeżeń, dzięki którym książka nabiera kolorytu. Na jej kartach ożywa galicyjski światek końca XlX i początków XX wieku. Możemy więc obserwować, jak biedna wieś Paszczyna przeistacza się w zamożną, jak jej prości mieszkańcy zamieniają się w świadomych obywateli budujących i rozwijających swoją "małą ojczyznę".  Książka ta pokazuje, że pracowali oni nie tylko dla siebie, ale i dla potomnych.(....)

Z Góry Motycznej na Monte Casino red: Diana Wójcik

Z Góry Motycznej na Monte Casino

Dostępna
Autor: red: Diana Wójcik
Cena: 19.00PLN

Józef Dziurgot 1903-1974

Starszy ułan 12 Pułku Ułanów Podolskich 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.,zesłany na Syberię, przeszedł cały szlak bojowy począwszy od ewakuacji z terenów ZSRR, przez Iran, Irak, Palestynę, Syrię, Liban, Egipt, półwysep Apeniński. Brał udział w działaniach wojennych na terenie Włoch, w tym w walkach pod Monte Casino. Przybył do Anglii w 1945 roku. Zdemobilizowany w 1947 r., przez Gdańsk powrócił do rodzinnej wsi, Góry Motycznej. Odznaczony: Pamiątkowym Krzyżem Monte Casino, Medalem Wojska, Gwiazdą za wojnę 1939-45, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Honorowym Leona Xlll zwanym Medalem Pielgrzyma. 

Z krwawych dni Henryk Słotwiński

Z krwawych dni

Dostępna
Autor: Henryk Słotwiński
Cena: 10.00PLN

Od wydawcy: (...) "Z krwawych dni" ukazuje przebieg rabacji galicyjskiej 1846 roku na terenie obecnej Gminy Dębica. (...) relacja naocznego świadka i uczestnika tych wydarzeń, które my znamy jedynie z literatury lub podręczników, powinna dotrzeć zarówno do nauczycieli, jak i ich wychowanków.(...) dzięki niej lepiej zrozumieją przesłania zarówno Wyspiańskiego, jak i Żeromskiego.

Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie Władysław Szołdrski

Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie

Dostępna
Autor: Władysław Szołdrski
Cena: 12.00PLN

Od wydawcy: (...) Pozycja ta została w oryginale wydana w 1920 roku z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Zawadzie, a zawiera historię nie tylko obrazu, ale także kościoła i samej Zawady od XV wieku do roku 1920. To niesamowicie ciekawe źródło historyczne przechowało się tylko w kilku egzemplarzach, a warte jest tego, by nie uległo zapomnieniu

Księga Wójtowska Dębicy redakcja: Jacek Dymitrowski

Księga Wójtowska Dębicy

Dostępna
Autor: Redakcja: Jacek Dymitrowski
Cena: 10.00PLN

Od wydawcy: (...)Zeszyt ten to oryginalna translacja księgi z epoki, która została opracowana w roku 2008 przez Panią Beatę Ślemp- Kwokę, kustosza naszego muzeum. By tekst został łatwiej przyswojony przez Czytelnika, dodajemy słownik tych wyrazów pochodzących z okresu XVIII wieku, które zostały użyte w wydanym przez nas tekście. Liczymy na to, że ten właśnie zeszyt spotka się z szczególnie żywym zainteresowaniem wszystkich mieszkańców Dębicy i pozwoli im na znacznie lepsze poznanie warunków życia naszych przodków trzysta lat temu.

Jerzy Żuławski poeta-legionista Jan Piotrowski

Jerzy Żuławski poeta-legionista

Dostępna
Autor: Jan Piotrowski
Cena: 10.00PLN

Szkic biograficzny Jerzego Żuławskiego poety, pisarza, eseisty, filozofa, legionisty marszałka Józefa Piłsudskiego. Żuławski związany był ze środowiskiem krakowskiej bohemy artystycznej, przyjaźnił się m.in. z Kasprowiczem, Przybyszewskim, Rydlem i Tetmajerem. Traktowany jest jako prekursor polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Był autorem m.in. popularnej „trylogii księżycowej" - "Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca" , "Zwycięzca" i "Stara Ziemia". Został również zapamiętany jako miłośnik i znawca Tatr.
Gdy wybuchła I wojna światowa, wstąpił do Legionów. Włączył się w walkę również poprzez współredagowanie  pisma „Do broni!".

Dawnych Dębiczan portret własny album towarzyszący wystawie

Dawnych Dębiczan portret własny

Dostępna
Autor: Wydawca: Muzeum Regionalne w Dębicy
Cena: 25.00PLN

Katalog - album oraz płyta CD z multiprezentacją. Możemy na nich zobaczyć także te zdjęcia, które nie zostały ujęte na wystawie czasowej przedstawiającej wizerunki mieszkańców Dębicy z okresu od 1882 do 1942 roku. Wystawa ta była dostępna do zwiedzania od 17.12.2010 do 30.03.2011. Prezentacja została wzbogacona muzyką autorstwa p. Piotra Czernego, specjalnie skomponowaną na tę okoliczność.

Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939 Władysława Tajanowicz SBDNP

Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939

Dostępna
Autor: Władysława Tajanowicz SBDNP
Cena: 35.00PLN

(...) Dzieje służebniczek dębickich w pierwszym półwieczu dwudziestego stulecia to dobrze napisana praca, która nie traci na wartości mimo upływu lat, a piękny styl i język narracji autorki czyni lekturę książki zajmującą i łatwą w odbiorze. Lektura książki s. Tajanowicz to przykład dobrego warsztatu naukowego, ale przede wszystkim to ponadczasowej opowieści o życiu i działalności służebniczek dębickich w warunkach wojny i pokoju realizowana z pasją i oddaniem. Publikacja ta wpisuje się w dyskurs naukowy o roli i znaczeniu sióstr zakonnych dla polskiego społeczeństwa.
(...) Książka Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939 będzie cenną publikacją wpisującą się na trwałe w bibliografię zakonów żeńskich w Polsce wypełniając nowymi treściami i udokumentowanymi źródłowo ustaleniami naszą wiedzę o żeńskim ruchu zakonnym w Polsce, który jest integralną częścią nie tylko historii Polski, co w perspektywie 100 rocznicy odzyskania niepodległości jest konkretnym wkładem żeńskich wspólnot zakonnych.
z recenzji wydawniczej dr hab. Agaty Mirek, prof. KUL