Księgarnia

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy Tom II

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy Tom II

Dostępna
Autor: Red: Jacek Dymitrowski-redaktor naczelny, Monika Bober, dr Grażyna Woźny
Cena: 25.00PLN

Od wydawcy: Do Państwa rąk dotarł właśnie drugi numer rocznika, który od roku wydaje Muzeum Regionalne w Dębicy. Staramy się, by każdy z nich miał charakter tematyczny. To inna formuła aniżeli w większości roczników wydawanych przez muzea i wszelkie stowarzyszenia. Numer 2 za rok 2017 poświęcony 75 rocznicy zagłady dębickiego getta, tragicznego wydarzenia, które na zawsze wpisało się w historię naszego miasta. By przybliżyć mieszkańcom i zwiedzającym te dramatyczne czasy nasze muzeum zorganizowało wystawę "Koniec pewnego świata. Jeruzalem nie zapomnę o tobie...Losy społeczności żydowskiej Dębicy w okresie okupacji". Oprócz losów dębickich Izraelitów w numerze tym będziemy mogli zapoznać się z dziejami ich pobratymców z sąsiednich Ropczyc. Jak zawsze numer zawiera biografie osób, które znacząco wpływały na rozwój duchowy, kulturalny, polityczny i ekonomiczny naszej Małej Ojczyzny. Właśnie te, oraz inne prace związane z dziejami i tradycjami naszego regionu, a będące autorstwa młodych pracowników naszej placówki chcemy zaprezentować w tym numerze rocznika.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do współpracy i pomocy w redagowaniu następnych numerów.

                                                                                                                                              Jacek Dymitrowski

                                                                                                                                              Dyrektor MR w Dębicy

                                                                                                                                             

Robert Berger i Krzysztof Penderecki. Dziadek i wnuk.

Robert Berger i Krzysztof Penderecki. Dziadek i wnuk.

Dostępna
Autor: pod redakcją: Józefa Chrobaka i Justyny Michalik
Cena: 10.00PLN

Publikacja towarzysząca wystawie zawiera m.in  kalendarium Roberta Bergera i jego rodziny, kronikę z życia Krzysztofa Pendereckiego oraz kalendarium ziemi dębickiej w latach 1866-1951.

Wojenne losy uczniów Władysław Strumski

Wojenne losy uczniów

Dostępna
Autor: Władysław Strumski
Cena: 5.00PLN

(...) zbiór szkiców biograficznych mówiących o ludziach i wydarzeniach związanych z ostatnią wojną i tragiźmie i heroiźmie ludzi,którzy stanęli do walki o wolność kraju, o tych, którzy w tej walce oddali swoje życie. W latach wojny 1939-1945 ponad 1000 mieszkańców byłego powiatu dębickiego ( nie licząc kilku tysięcy pomordowanych narodowości żydowskiej) straciło życie. (...) wojenne losy uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, uczestniczących w walce zbrojnej z hitlerowcami, członków organizacji konspiracyjnych, którzy w tej walce ponieśli śmierć, przeszli obozy lub więzienia. Przypominamy ich nazwiska i czyny dla pamięci bliskim, znajomym i ich młodszym kolegom, uczniom i absolwentom Liceum Dębickiego.

                         / Edmund Galas /

Sławomir Micek wystawa rzeźby

Sławomir Micek wystawa rzeźby

Dostępna
Autor: wyd: Muzeum Regionalne w Dębicy
Cena: 10.00PLN

Sławomir Micek urodził się 4 listopada 1956 w Dębicy. Studia - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego, dyplom w 1980 r. Od 1980 roku mieszka i tworzy w Kielcach. Członek Związku Artystów Rzeźbiarzy. Własna pracownia i galeria rzeźby - Kielce ul. Maleckiego 6. Specjalizuje się w rzeźbie realizowanej w brązie i marmurze. Tworzy kompozycje w dużej skali do wnętrz architektonicznych oraz sytuacji plenerowych, jak również rzeźby kameralne.

Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca - katalog wystawy

Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca - katalog wystawy

Dostępna
Autor: redakcja: Jacek Dymitrowski
Cena: 16.00PLN

Józef Jan Stec- harcerz, sanitariusz, konspirator, fotograf-dokumentalista. (...) utrwalenie na fotografii działań harcerskich sprzed ll wojny światowej, dokonań PCK w latach okupacji, obozowego życia partyzantów w czasie Akcji "Burza", zachodzących przemian ustrojowych w Dębicy zaraz po wyzwoleniu oraz w okresie późniejszym, czynią Józefa Steca najwierniejszym dokumentalistą - fotografem, kronikarzem dziejów miasta i regionu tamtych lat.

Teatr pamięci Tadeusza Kantora wypisy z przeszłości

Teatr pamięci Tadeusza Kantora wypisy z przeszłości

Dostępna
Autor: redakcja: Marek Chrobak,Józef Wilk
Cena: 20.00PLN

Katalog towarzyszący wystawie "Teatr Tadeusza Kantora" i "Mój Tadeusz Kantor"

Od wydawcy: (...)Muzeum Regionalne w Dębicy pragnie starszym mieszkańcom naszych terenów przypomnieć, a młodszym ukazać sylwetkę Artysty końca XX wieku,jak często nazywano Tadeusza Kantora. Wielu mieszkańców naszego regionu do chwili obecnej nie zdaje sobie sprawy, jak mocno dzieje rodziny Tadeusza Kantora wycisnęły swoje piętno, zarówno na rozwoju światowej kultury, jak i na codziennym, szarym życiu lokalnej społeczności. Najwyższy to czas, by można to unaocznić.

Prawdy Igloopolu Waldemar Bałda

Prawdy Igloopolu

Dostępna
Autor: Waldemar Bałda
Cena: 15.00PLN

Historia kombinatu rolno-przemysłowego Igloopol w Dębicy.

(...)"Igloopol" to był sukces, jedyna w bloku socjalistycznym spółka akcyjna z udziałem pracowników. Pierwsze akcje w powojennej Polsce wydałem ja. Posyłałem ludzi w świat, żeby się uczyli i poznawali nowe rzeczy. Zachód patrzył na mnie z podziwem. Byłem człowiekiem, który w epoce realnego socjalizmu postawił na ekonomię, na technikę; reszta to były elementy z którymi musiałem żyć, bo nic innego nie można było zrobić. (...) chłodnia w Dębicy stała się początkiem największego koncernu rolno-przemysłowego  w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dębica nasz muzyczne stulecie Edward Wodzień

Dębica nasz muzyczne stulecie

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 30.00PLN

Od autora: (...) Oddając do rąk Czytelnika tę książkę żywię przekonanie, że znajdzie w niej wystarczające dowody na utrwalenie poczucia dumy z dorobku dębiczan w dziedzinie kultury muzycznej.(...)jak echo powróciła myśl, że najwyższy to już czas, by podjąć zamierzoną pracę i oddać hołd pokoleniom dębickich muzyków i amatorów za jakże bogate i chlubne ich dokonania. Mobilizowała również do pracy chęć sprostowania nieprawdziwych o szczegółach życia muzycznego Dębicy-dawniej i dziś-pojawiających się niestety często w pracach magisterskich i książkach. 

Dębica nasze szkolnictwo do końca XX wieku Edward Wodzień

Dębica nasze szkolnictwo do końca XX wieku

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 40.00PLN

Monografia ta jest dziełem zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej pana Edwarda Wodzienia.    Od wydawcy: (...) są szkoły, które opracowały i wydały swoje monografie, ale nikt wcześniej nie porwał się na tak dogłębne opracowanie całości tematu, nawet w monumentalnym dziele "Dębica" pod redakcją profesorów Józefa Buszki i Feliksa Kiryka.(...) książka powinna się stać obowiązkową lekturą dla dębickich pedagogów oraz tysięcy wychowanków naszych szkół. W ten sposób będą mogli zarówno przyswoić sobie wiedzę w zakresie historii placówek w których pracują, lub pracowali, jak również uczyli się lub obecnie pobierają nauki. Równocześnie ta pozycja jest kopalnią wiedzy na temat ludzi, którym my sami, byli uczniowie i podopieczni zawdzięczamy tak wiele, a mianowicie to, kim sami dzisiaj jesteśmy oraz jak teraz wychowujemy i kształtujemy nasze potomstwo.

A dzieła ich pójdą w ślad za nimi...Edward Wodzień

A dzieła ich pójdą w ślad za nimi...

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 25.00PLN

Monografia z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.