Share →

Podjęty, w październiku ubiegłego roku, projekt konserwacji XVIII-wiecznej Księgi Wójtowskiej Starej i Nowej Dębicy z końcem marca 2008 roku został pomyślnie zakończony. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Księga Wójtowska została poddana długotrwałemu procesowi odtwarzania ubytków i zabezpieczania kart, skórzanej oprawy przed dalszym niszczeniem.

Ofiarowana do zbiorów Muzeum przez Pana Edmunda Galasa, Księga po raz pierwszy publicznie została pokazana 6 czerwca podczas Nocy Muzeum organizowanej w naszej placówce i wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

Księga, oprócz ciekawych informacji historycznych o społeczeństwie dębickim i życiu gospodarczym w Dębicy w XVII wieku zawierała, odkryte podczas konserwacji, również wewnątrz okładzin fragmenty hebrajskiej gazety, ziarna, piórko oraz zasuszonego owada.

Według specjalistów skórzana oprawa pochodzi z XV wieku i w XVIII wieku została wykorzystana jako oprawa do Księgi Wójtowskiej.
W chwili obecnej kopię Księgi Wójtowskiej można oglądać na ekspozycji pt. „Dębica i jej mieszkańcy od 1358 do 1939 roku”.

Pierwsze strony Księgi Wójtowskiej przed i po renowacji.

Przykładowe strony Księgi Wójtowskiej po renowacji.