Kamień i jego rola w rozwoju cywilizacji - wykład prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikowskiego

Dnia 21 lutego br. w Muzeum Regionalnym w Dębicy odbył się wykład prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikowskiego.

plakat

Przedmiotem wykładu był kamień i jego rola w rozwoju cywilizacji, od początku pojawienia się człowieka pierwotnego do czasów obecnych. Prezentacja zawierała liczne zdjęcia, których dopełnieniem były plansze z okazami krzemieni występujących na śœwiecie. Licznie zgromadzeni słuchacze nagrodzili wykład gromkimi brawami. Organizatorami wykładu było Muzeum Regionalne w Dębicy i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.