Jan Kosiński z zawady- "Człowiek i jego pasja"

27 maja 2011 roku w centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej została odsłonięta wystawa poświęcona twórczości Jana Czesława Kosińskiego - niekonwencjonalnego ludowego artysty związanego z Zawadą w gminie Dębica.

1

Jan Kosiński urodził się w 1932 roku w Wójtowej koło Biecza. Od 1957 roku związał się Dębicą, gdzie kilkukrotnie wystawiał swoje prace. Najbardziej lubił akwarele, wycinanki, rzeźby w drewnie, malarstwo olejne i na porcelanie. Oprócz Dębicy wystawiał również w Warszawie, Rzeszowie, Tarnowie, Gorlicach i w Bieczu. Zmarł w 1999 roku w Zawadzie, gdzie został pochowany.

2

Słowo wstępne wygłosili: Agnieszka Żurek - dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek gminy Dębica oraz Jacek Dymitrowski. Postać Jana Kosińskiego przypomniał Ryszard Kucab - dyrektor Galerii MOK w Dębicy. W otwarciu wzięli udział członkowie rodziny artysty z wdową - panią Bogusławą Kosińską na czele.

Wystawę tworzą wycinanki, rysunki sepią i piórkiem oraz akwarele.