Share →

Wystawa stała od 11-11-2008

W 90. rocznicę Święta Niepodległości Muzeum Regionalne zaprezentowało licznie zgromadzonym mieszkańcom Dębicy i gościom nową, stałą ekspozycję „HISTORIA GARNIZONU DĘBICKIEGO” znajdującą się w dawnym budynku wojskowym nr 25. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali trzej byli dowódcy jednostki saperów: płk Leszek Data, płk Henryk Wolski i płk Bogusław Placek, zaś budynek i wystawę poświęcił ksiądz proboszcz Józef Wątroba, kapelan saperów .

Wystawa ta obrazuje ponad 160-letnią tradycję Dębicy jako miasta garnizonowego.W poszczególnych salach prezentowane są jednostki, które na przestrzeni tych lat tworzyły wojskowy garnizon w naszym mieście. W sali prezentującej czasy CK monarchii są zdjęcia i pamiątki z okresu od połowy XIX wieku do 1918 roku, łącznie z odniesieniem do bitwy gorlickiej z 1915 roku. Dwa kolejne pomieszczenia obrazują okres 20-lecia międzywojennego i historię trzech pułków kawalerii, które kolejno stanowiły garnizon w Dębicy, a to: 9. Pułku Ułanów Małopolskich, 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego oraz 5. Puku Strzelców Konnych. W największej z sal prezentowana jest historia 13 Samodzielnego Batalionu Saperów „Kołobrzeskiego”, dla którego po II wojnie światowej Dębica była przez dziesięciolecia macierzystą miejscowością. Od tego czasu kilka pokoleń dębiczan związało się z tą jednostką. Pod koniec lat 80-tych XX wieku w miejsce 13 batalionu w Dębicy utworzono 13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Inżynieryjnych na bazie którego w 1995 roku powstał 3 Pułk Saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego. Pułk ten uległ likwidacji w 2002 roku. W ten sposób Dębica przestała być miastem garnizonowym.

Wystawę wzbogacają wspomnienia weteranów: 5 psk – pana Władysława Wodzienia, 13 sbsap – pana Edwarda Tylla i 3 psap oraz UNDOF Syria – pana Wojciecha Szmajdy.

Ciekawostką są zdjęcia cmentarzy pierwszo wojennych z terenu powiatu dębickiego autorstwa Andrzeja Klepacza i Jacka Dymitrowskiego przedstawione w formie multiprezentacji do pięknej muzyki Bolesława Błaszczyka.

Równocześnie z wystawą Muzeum Regionalne wydało dwie nowe pozycje z serii: „Dębickie Źródła Historyczne”. Są to:Zeszyt nr 2 – Jan Piotrowski „Jerzy Żuławski, Poeta – legionista”Zeszyt nr 3 – Edward Tyll, „Jak zostałem oficerem saperem”Obie te pozycje są do nabycia w sekretariacie muzeum. Tamże jest dostępna książka autorstwa E. Juśki i M. Małozięcia „5 Pułk Strzelców Konnych”.

 

Oglądnij zdjęcia z wystawy.