Gmina Dębica czyli pieśń o naturze w barwach czterech pór roku

6 lipca - 31 sierpnia 2011

W środę 6 lipca w Muzeum Regionalnym w Dębicy miał miejsce wernisaż dębickiego artysty-fotografa Dariusza Tyrpina. Wystawa ma tytuł : "Gmina Dębica, czyli pieśń o naturze w barwach czterech pór roku".

1

Podczas wernisazu został zaprezentowany najnowszy album pana Dariusza Tyrpina zatytułowany: "Pieśń o Naturze". Na wystawie został zaprezentowany wybór 24 fotografii spośród ponad 130 składających się na album. W tejże publlikacji, wydanej sumptem Gminy Dębica, obok fotografii znajdujemy liczne informacje dotyczące przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej, oraz pomników przyrody w Gminie Dębica. Licznie zebrani goście poddając się refleksji podziwiali piękno fotografii oraz rozmowie z ich Autorem. Słowo wstępne na wernisazu wygłosili Jacek Dymitrowski i Dariusz Tyrpin.

1