Share →

19 listopada b.r. w sali Starego Kina w Muzeum Regionalnym w Dębicy miało miejsce spotkanie członków TPZD z prof. Wołodymirem Michajłowiczem Kaczmarem, wykładowcą najnowszej historii Ukrainy w Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franko.

Oprócz profesora przybyli również : burmistrz Rudek – pan Taras Kuryło oraz działacz polonijny na Ukrainie – pan Mikołaj Kogut. Współorganizatorem wykładu było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Ciekawy wykład pod tytułem „Miasto Rudki w dzieje rodziny Fredrów wpisane”, chociaż został wygłoszony w języku ukraińskim spotkał się z żywym odbiorem wśród słuchaczy. Wiadomości zostały przekazane w sposób bardzo przystępny i bogato zilustrowane multimedialną prezentacją. Uczestnicy zapoznali się zarówno z historią tego ciekawego miasta oraz losami cudownego obrazu Matki Bożej Rudeckiej ? Patronki Bieszczad, ale także ze złożonymi dziejami samej rodziny Fredrów, szczególnie w okresie od XVIII do połowy XX wieku.