Ferdynand Antoni Ossendowski - pisarz, podróżnik, poszukiwacz

     

Składa się na nią wystawa Ossendowski  - poszukiwacz zaginionych światów będąca autorstwa pani Milany Bule, dyrektora muzeum w Ludzas oraz ekspozycja opracowana przez dębickie muzeum, gdzie skupiono się na części poświęconej pisarstwu i podróżom Ossendowskiego do Afryki i Chin. Ponieważ F.A. Ossendowski urodził się na Łotwie, a zmarł w Polsce naturalnym jest , że to właśnie muzea z tych dwóch krajów zajęły się jego postacią. W rezultacie otrzymaliśmy ekspozycję, która przyciąga zarówno formą merytoryczną, jak i plastyczną. Tłumaczenia tekstów z języków: łotewskiego

 

i rosyjskiego dokonano dzięki pomocy Ambasady RP na Łotwie. Eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów państwa Aldony i Andrzeja Brzeskich, innych osób prywatnych  oraz zbiorów własnych Muzeum Regionalnego. Ferdynand Antoni Ossendowski był człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach. Chemik i poeta, geolog i pisarz, polityk i podróżnik. Naukowiec, ekonomista i carski więzień. Zażarty antykomunista i zwolennik polskiego ruchu narodowego. Był bohaterem jednego z pierwszych polskich komiksów: Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki  autorstwa Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Za książkę Lenin będącą biografią wodza rewolucji październikowej, a po raz pierwszy opublikowaną w Polsce w 1928 roku został uznany za wroga ludu w Kraju Rad. W archiwach rosyjskich do dzisiaj na próżno można szukać materiałów o nim i jego rodzinie, tak bowiem skrupulatnie zostały one zinwigilowane i wyczyszczone przez NKWD. Obecnie w III RP z powrotem powraca się do tego najpłodniejszego [82 książki] i najlepiej opłacanego literata okresu międzywojennego w Polsce. Podczas wernisażu obecna była czteroosobowa delegacja Muzeum Regionalnego w Ludzas z dyrektorem, panią Mileną Bule na czele, która polskiej publiczności przybliżyła zarówno postać bohatera wystawy, jak i bogatą historię swojej jednostki. Wystawa doszła do skutku jako jeden z produktów międzynarodowego programu How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Kuratorzy wystawy: Milana Bule [Łotwa] i Jacek Dymitrowski [Polska]