"Dziadek i Wnuk"

Robert Berger i Krzysztof Penderecki

3.03.2009 - 10.06.2009

3.03.2009 r. w Muzeum Regionalnym w Dębicy otwarto czasową wystawę "DZIADEK i WNUK" (Robert Berger i Krzysztof Penderecki), której towarzyszą: "Dębicki salonik muzyczny" [wystawa stała - opracowanie merytoryczne p. Edward Wodzień, opracowanie plastyczne - p. Anna Pasek] oraz czasowa prezentacja nagrodzonych prac dzieci i młodzieży inspirowanych muzyką Krzysztofa Pendereckiego z konkursu plastycznego zorganizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.

1

Otwarcie uświetnili swoją obecnością liczni członkowie rodziny Pendereckich i Bergerów z państwem Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi oraz panią Barbarą Penderecką-Piotrowską na czele.

Wystawa "Dziadek i Wnuk" jest próbą odpowiedzi, skąd wziął się fenomen Krzysztofa Pendereckiego. Mamy okazję poznać dzieje rodziny kompozytora, środowisko z którego się wywodzi i które Go ukształtowało. Tradycje muzyczne w Jego rodzinie były powiązane z rozwojem ruchu muzycznego w Dębicy. Na dodatek możemy prześledzić dzieje rodziny Bergerów jako utalentowanych malarzy. Robert Berger - tytułowy Dziadek - był rzadkim połączeniem bankowca z artystą.

1

Jego bracia również posiadali zdolności plastyczne, które także możemy zaobserwować w akwarelach i pastelach wykonanych w młodzieńczym okresie przez Krzysztofa Pendereckiego, którego ówczesnym mentorem był dziadek, czyli Robert Berger. Wystawę uzupełniają rzeczy osobiste i listy związane z jej bohaterami oraz partytury i plakaty prezentujące dorobek Mistrza. Osobliwą ciekawostką jest prezentacja ponad setki slajdów zdjęć rodzin Bergerów i Pendereckich od połowy XIX do połowy XX wieku, a także film dokumentalny.

1

Ponadto został opracowany przewodnik po wystawie zatytułowany "Robert Berger i Krzysztof Penderecki" (Dziadek i Wnuk) pod redakcją Józefa Chrobaka i Justyny Michalik zawierający materiały autorstwa Józefa Chrobaka, Alicji Jarzębskiej, Janiny Kraupe-Świderskiej i Jacka Dymitrowskiego. Przewodnik jest do nabycia w sekretariacie muzeum.

Komisarzem wystawy jest pan Józef Chrobak.

 Otwarcie wystawy

1

1

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

Salonik muzyczny

1

2

3

4

5

6

Wystawa

1

3

3

4

5

6