Dolina wisłoki w nurcie gawędy "Freda" Romana Frodymy

19 kwietnia 2013 roku

W  jubileuszowym dla naszego Muzeum 2013 roku kolejnym prelegentem przybliżającym piękno i dzieje naszego regionu był znany przewodnik i dokumentalista pan Roman Frodyma.

Podczas dziesięciu lat istnienia naszej placówki była to już czwarta Jego wizyta podczas której tym razem za głównego "bohatera" swojej opowieści wybrał rzekę Wisłokę. I tak jak podczas swoich poprzednich spotkań z mieszkańcami Dębicy potrafił porwać ich swoją wiedzą, zaangażowaniem dokumentalisty oraz żarem przekazu. Gawęda trwała dwie godziny podczas których publiczność mogła zapoznać się z zabytkami kultury i przyrody, formami życia botanicznego i zoologicznego oraz ciekawostkami z zakresu geografii i geologii występującymi od samych źródeł rzeki, aż do jej ujścia. Przekaz słowny został poparty ponad 400 zdjęciami zawartymi w prezentacji wizualnej. Część z nich zostanie zaprezentowana podczas wystawy "Z biegiem Wisłoki" (wernisaż w dniu 18 maja br.) dla której ta gawęda była formą wstępnego przygotowania tematu dla przyszłych zwiedzających, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszamy !