Dębiczanie na szlakach ii wojny Światowej

12 lipca - 31 sierpnia 2011

W holu na pierwszym piętrze Galerii Dębickiej po raz kolejny Muzeum Regionalne w Dębicy zorganizowało wystawę czasową poświęconą mieszkańcom naszego miasta oraz jego okolic podczas II wojny światowej.

1

Zebrane fotografie przedstwaiają żołnierzy polskich pochodzących z Dębicy i sąsiednich wiosek. Na wystawę składają się zdjęcia, mapy oraz prywatne pamiątki z tamtych czasów.

1

Wystawa będzie prezentowana od 12 lipca do końca sierpnia b.r.