"Dębica i jej mieszkańcy od 1358 do 1939 roku"

7 marca br. w 650. rocznicę lokacji miasta Dębica w murach Muzeum Regionalnego została uroczyście odsłonięta przez ks. prałata Ryszarda Piaseckiego i burmistrza Pawła Wolickiego, stała wystawa obrazująca dzieje miasta od jego początków do połowy 1939 roku

Wystawa jest poświęcona zarówno miastu jak i jego mieszkańcom. Oprócz licznych eksponatów i tablic chronologicznych ukazujących przeszłość naszego grodu, wrażenie robi makieta w skali 1:200 ukazująca miasto w 1849 roku a wykonana na podstawie ówczesnego planu katastralnego. Ciekawostką jest również multiprezentacja ponad setki starych dębickich pocztówek przełomu XIX i XX w., na której po raz pierwszy zaprezentowano "Dembicer Marsz" specjalnie skomponowany przez p. Ireneusza Sochę.