Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu Dębickiego i problemy jego ochrony

Dnia 22 marca gościem naszego muzeum był prof. dr hab. Sylwester Czopek, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a zarazem prezes zarządu ogólnopolskiego stowarzyszenia Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Swój wykład zatytułowany "Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu dębickiego i problemy jego ochrony", który był połączony z prezentacją multimedialną, poświęcił przybliżeniu dziejów badań archeologicznych na terenach Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem terenów obecnego powiatu dębickiego.

W sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały dla każdego typu odbiorcy zapoznał zebranych w sali "Starego kina" z aktualnym stanem badań w tym temacie. Ze szczególnym naciskiem odniósł się do problemu ochrony spuścizny kulturowej pozostałej po naszych przodkach podkreślając z naciskiem wagę tego problemu. Wśród widzów na sali była grupa samorządowców reprezentujących powiat dębicki, miasto Dębica oraz gminy: Dębica, Jodłowa i Żyraków. Dobrze zatem się stało, że słowa czołowego polskiego archeologa dotarły bezpośrednio do tych decydentów, którzy z racji pełnionych funkcji odpowiadają za ochronę naszego dziedzictwa narodowego.