16.11.2022 r. Służebniczki Dębickie w przestrzeni społeczno – eklezjalnej . Blaski i cienie

Służebniczki Dębickie w przestrzeni społeczno – eklezjalnej . Blaski i cienie Wspominając 140 rocznicę przybycia Sióstr Służebniczek do Dębicy Zgromadzenie Służebniczek we współpracy z Urzędem Miasta zapraszają na sesję popularno – naukową pt. „Służebniczki Dębickie w przestrzeni społeczno – eklezjalnej. Blaski i Cienie”, którą poprzedzi Msza św. o godz. 8.00 w kościele pw. św. Jadwigi. Następnie w Domu Kultury Śnieżka od godz. 9.00 odbędzie się cykl wykładów poświęconych temu zagadnieniu. W pierwszym bloku wykładów zostaną poruszone m. in. filozoficzne przesłanki kształcenia i wychowania w XIX wieku. Zostanie również naszkicowany obraz XIX – wiecznej Dębicy oraz wkład rodziny Raczyńskich i Reyów. Na zakończenie pierwszej części będziemy mogli dowiedzieć się o relacjach Pasterzy Tarnowskich ze Zgromadzeniem. Część popołudniową rozpocznie przedstawienie kwestii działalności społeczników duchowych i świeckich w XIX i XX wieku, następnie usłyszymy o roli sióstr w czasie wojny i powojennej ich posługi. Część wykładową zakończą wykłady dotyczące aktualności koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich oraz ukazanie ich roli w misji Kościoła. Po koronce do Bożego Miłosierdzia odbędzie się dyskusja panelowa, która będzie zwieńczeniem tego niezwykłego dnia.

16.11.2022