Ekspozycje czasowe

"Serwus Panie Majster!"

Od 18 stycznia 2018 roku dostępna jest "Serwus Panie Majster! - obrazy z dziejów dębickiego rzemiosła". Wystawa, która jest wspólnym dziełem pracowników muzeum oraz mieszkańców Dębicy i jej okolic ukazuje bogactwo form wszelkiego typu prac rzemieślniczych i rękodzielniczych, których świadkiem było minione stulecie. Kuratorem wystawy jest pan Tomasz Czapla, kustosz muzeum. Wystawa jest czynna do dnia 31 marca 2018 roku. Serdecznie zapraszamy!
Czytaj więcej

"Narodziny demokracji parlamentarnej na Ziemi Dębickiej"

Od 8 września dostępna jest wystawa pt. "Narodziny demokracji parlamentarnej na Ziemi Dębickiej". Tematem wystawy są dzieje i rola posłów wywodzących się z naszego rejonu w okresie od końca XIX wieku do 1939 roku. Kuratorem wystawy jest pani Aneta Urbanek. Ekspozycja jest czynna do 31 marca 2018 roku.
Czytaj więcej

"Koniec pewnego świata"

O 30 listopada dostępna jest wystawa pt."Koniec pewnego świata. Jeruzalem nie zapomnę o tobie...". Wystawa jest wpisana w 75-rocznicę miejskich obchodów likwidacji dębickiego getta przez nienieckiego okupanta. Zwiedzający kolejno zapoznają się z dziejami dębickich Żydów czasów przed wybuchem II wojny światowej, czasem Zagłady oraz mieszkańcami Dębicy, którzy z narażeniem własnego i swoich rodzin życia ratowali bliźnich przed niechybną śmiercią.
Czytaj więcej