Edukacyjny wrzesień i październik 2015 w Dębickim muzeum

Wraz z rozpoczęciem  roku szkolnego znacznie  wzrosła liczba osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Dębicy. Spowodowane jest to faktem,  że w podstawach programowych niższych klas szkoły podstawowej znajdują się bloki tematów związanych z   poznaniem swojego najbliższego otoczenia oraz tym, że  młodzież ma  zapewniony  bliski,  żywy  kontakt  z  eksponatami  muzealnymi  i  w  ciekawy   i  kreatywny sposób wprowadzana jest w świat wciąż zmieniającej się   rzeczywistości.

W progach muzeum gościliśmy uczniów Gimnazjum nr 1 w Dębicy,  uczniów ze szkół gminy Pilzno, ZS im.Ks.Jana Zwierza w Ropczycach, Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy, Szkoły Specjalnej w Pniu,  Szkoły Podstawowej nr  10 i 11 w Dębicy, ZS w Górze Motycznej, Szkoły w Straszęcinie, Tyczynie, I LO im. Jagiełły w Dębicy, uczniów z ZS w Pustkowie Osiedlu, Przecławia, jak również  grupy ze Stowarzyszenia "Mój Straszęcin" czy  przedszkolaków z Przedszkola nr 8 w Dębicy.

Z  bliska 500 zwiedzających co piąty  uczeń wziął udział w zajęciach dodatkowych - w warsztatach (PRASZTUKI  lub PORTRETÓW  KODOWANYCH)  lub lekcjach  muzealnych (ŻYCIE  DAWNYCH  SŁOWIAN).

Uczniowie MG nr 1 w Dębicy w MR

Uczniowie MG nr 1 w Dębicy w MR

Uczniowie MG nr 1 w Dębicy w MR

Uczniowie MG nr 1 w Dębicy w MR

Uczniowie ZS im.Ks.Jana Zwierza w Ropczycach

Uczniowie ZS im.Ks.Jana Zwierza w Ropczycach

Uczniowie szkoły w Górze Motycznej w MR w Dębicy

Uczniowie szkoły w Górze Motycznej w MR w Dębicy

Uczniowie szkoły w Górze Motycznej w MR w Dębicy

Uczniowie szkoły w Górze Motycznej w MR w Dębicy

Szkoła podstawowa w Straszęcinie z wizytą w muzeum

Szkoła podstawowa w Straszęcinie z wizytą w muzeum

Uczniowie ZS w Tyczynie

Uczniowie ZS w Tyczynie

Warsztaty PORTRETÓW KODOWANYCH szkoły w Pniu

Warsztaty PORTRETÓW KODOWANYCH szkoły w Pniu

Warsztaty PORTRETÓW KODOWANYCH szkoły w Pniu

Warsztaty PORTRETÓW KODOWANYCH szkoły w Pniu

Uczniowie SP nr 10 w Dębicy w parku militarnym MR w Dębicy

Uczniowie SP nr 10 w Dębicy w parku militarnym MR w Dębicy

Uczniowie SP nr 10 w Dębicy w parku militarnym MR w Dębicy

Uczniowie SP nr 10 w Dębicy w parku militarnym MR w Dębicy

Zajęcia warsztatowe uczniów ze szkoły podstawowej w Przecławiu

Zajęcia warsztatowe uczniów ze szkoły podstawowej w Przecławiu