Edukacyjna jesień '16 w muzeum regionalnym w Dębicy

Jesień 2016 roku  w  Muzeum  Regionalnym  w  Dębicy  obfitowała  w  liczne  odwiedziny   przedszkolaków   oraz  młodzieży  ze  szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Od początku  października  aż do  grudniowego  okresu świątecznego  odwiedziło  nas  blisko 800  uczniów.   Z tej licznej grupy ponad  połowa wzięła udział w  prowadzonych przez muzealnego kustosza lekcjach muzealnych pt. "Życie  Dawnych  Słowian"  i "Dębickie  Wieczerniki" . Specjalne zajęcia zaplanowane były  również  dla grupy blisko 130 dzieci na  warsztatach muzealnych i świątecznych zajęciach muzealnych prowadzonych w  murach muzeum, jak i poza nimi.   Zwiedzający   ekspozycje   z  zainteresowaniem  prześledzili  przeszłość ziemi dębickiej  i  przy sprzyjającej  pogodzie  skorzystała z możliwości wejścia do śmigłowca Mi-2 w zewnętrznym  parku  maszynowym.  Dla wszystkich  grup , które odwiedziły naszą instytucję muzeum przygotowało pamiątkowe widokówki.