"Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca" - wernisaż wystawy 11 lutego 2016 r

Wystawa czasowa "Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca" jest hołdem pamięci dla człowieka, który przez prawie 70 lat dokumentował zmieniające się oblicze naszego miasta oraz osób z nim związanych.

Urodził się w 1911 roku w Dębicy. Był czynnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, również jako współorganizator i komendant letnich obozów dla dębickich harcerzy. Wówczas to zaczęła się jego pasja fotograficzna. Dokumentował uroczystości patriotyczne, zbiórki, wycieczki i obozy harcerskie, przemarsze z okazji świąt państwowych i narodowych oraz sylwetki młodych mieszkańców  Dębicy z których wielu w niedalekiej przyszłości zginęło podczas II wojny światowej. Po zakończeniu szkoły średniej podjął pracę sanitariusza miejskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy. Podczas wojny otrzymał pracę w starostwie powiatowym, gdzie zajmował się zbieraniem żywności, lekarstw oraz korespondencji dla polskich jeńców w niemieckich oflagach i stalagach. Równocześnie od 1940 roku został członkiem podziemnej konspiracji Związku Walki Zbrojnej (późniejszej Armii Krajowej), która podjęła walkę z niemieckim okupantem. Był czynnym uczestnikiem Akcji "BURZA"  i walk na polanie Kałużówka w lecie 1944 roku, które to wydarzenia utrwalił na zdjęciach fotograficznych. Po wyzwoleniu wrócił do rodzinnej Dębicy, gdzie ponownie podjął pracę w miejscowym oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Równocześnie od 1946 roku został członkiem konspiracyjnego ugrupowania Wolność i Niezawisłość, którego działania były skierowane przeciwko nowej komunistycznej władzy. Do jego zadań należało rozprowadzanie ulotek antypaństwowych, kolportowanie prasy podziemnej oraz zbieranie informacji dotyczących nastrojów społecznych.

 

Wydarzeniem które na zawsze odcisnęło swoje piętno na życiu Józefa Steca była publiczna egzekucja 3 żołnierzy podziemnych struktur Narodowych Sił Zbrojnych, których powieszono na Rynku w Dębicy w dniu 10 lipca 1946 roku. Mimo zakazu władz ten moment został uwieczniony na zdjęciu wykonanym przez pana Steca. Następnie poprzez delegację Amerykańskiego  Czerwonego Krzyża zdjęcie dotarło na Zachód i zostało opublikowane w prasie.  Śledztwo przeprowadzone przez polski Urząd Bezpieczeństwa doprowadziło w końcu do jego autora. Józef Stec, który międzyczasie został zawodowym fotografem został aresztowany 28 stycznia 1949 roku i po brutalnym śledztwie skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 7 lat ciężkiego więzienia z którego po ponad 5 latach w 1954 roku został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Jako były więzień polityczny nie mógł otrzymać żadnej państwowej pracy, więc otworzył mały zakład fotograficzny we własnym domu. Od tej pory rejestrował działalność PCK, stowarzyszeń kombatanckich, uroczystości patriotycznych i kościelnych, życie mieszkańców oraz zmiany zachodzące w mieście, jak również wyprawy turystyczne, których był pasjonatem - szczególnie górskich. W 1959 roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Krakowie, które zorganizowało wystawę jego zdjęć w 1986 roku. Jego zdjęcia posłużyły jako ilustracje do kilkudziesięciu książek i publikacji dotyczących historii Dębicy i regionu. W 1991 roku wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie został zrehabilitowany za czyny, które mu wcześniej w 1949 roku zarzucano. Zmarł w 1995 roku.

Wystawie towarzyszy katalog - 36 stron w cenie  16 zł.

katalog - mniejszy

 

fotki 5-8

fotki 9-12