1. numer rocznika muzeum regionalnego w Dębicy za rok 2016

Z przyjemnością informujemy, że jest dostępny pierwszy numer     Rocznika Muzeum Regionalnego w Dębicy za rok 2016. Wydawnictwo to jest przede wszystkim poświęcone historii Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Dębicy i okolic.  Nawiązuje bowiem do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Państwa Polskiego i sesji popularnonaukowej z listopada 2016 i do najbliższej, zaplanowanej na marzec bieżącego  roku.   154 stron zawiera artykuły: Tomasz Szymaszek "Dębica z perspektywy 1050-lecia chrztu Polski" Sebastian Musiał "Szkic do historii parafii Straszęcin" Agnieszka Skrzypek "Dłużej niż "Sto-mil". Służebniczki Dębickie i ich posługa w Kościele i społeczeństwie ziemi dębickiej - wybrane aspekty działalności Zgromadzenia w początkach jego istnienia" Ryszard Majdosz, Paweł Nowak "Krucjata Wyzwolenia Człowieka w Dębicy i jej związek z sanktuarium Matki Bożej Zawadzkiej" Grażyna Woźny "Parafia w Lubzinie (1277-1918)" Jacek Dymitrowski "Ksiądz Błażej Kotfis. Wychowawca dębickiej młodzieży" Paweł Nowak "Propagatorzy kultu Matki Bożej Zawadzkiej 2 poł. XX i pocz, XXI wieku" Tomasz Czapla "Rzeczy, które nie odchodzą"   Numer ten, tematycznie związany z dziejami Kościoła na naszym terenie zawiera także kalendarium za rok 2016 i ilustracje.  Pozycja w cenie 20 PLN jest do nabycia w Muzeum Regionalnym w Dębicy, przy ulicy Ratuszowej 4. Ilość egzemplarzy - ograniczona.